Poradenství v rostlinné výrobě

Našim partnerům nabízíme nezávislé poradenství v ochraně a výživě rostlin. Posouzení osevních postupů s ohledem na řešení erozní problematiky a návrhy řešení. Dále se poradenství zaměřuje na odrůdovou agrotechniku a úpravy technologií ve vztahu k řešení sucha. Možnost terénních konzultací na demofarmě k řešení erozní problematiky.