Služby

Pro zajištění plného servisu a podpory našich partnerů poskytujeme služby provázané s naší obchodní činností.

Posklizňová úprava zemědělských komodit

Pro naše partnery zajišťujeme na našich obchodních skladech posklizňovou úpravu komodit (sušení, čištění). Disponujeme sklady na Jižní Moravě, Vysočině, v Pardubickém kraji a Zlínském kraji.

na více jak
12 skladech

Skladování zemědělských komodit

Dlouhodobé skladování zemědělských komodit v rámci našich obchodních skladů.

kapacita skladů
více jak 80 000 mt

Přeprava a manipulace komodit

V případě potřeby zabezpečujeme našim partnerům dopravu a manipulaci dodávaných zemědělských komodit.

Poradenství v rostlinné výrobě

Našim partnerům nabízíme nezávislé poradenství v ochraně a výživě rostlin. Posouzení osevních postupů s ohledem na řešení erozní problematiky a návrhy řešení. Dále se poradenství zaměřuje na odrůdovou agrotechniku a úpravy technologií ve vztahu k řešení sucha. Možnost terénních konzultací na demofarmě k řešení erozní problematiky.

Sušení mobilními suškami

Sušení zemědělských komodit mobilními suškami, přímo u našich partnerů.

Mobilní míchárny krmných směsí

Výroba probíhá dle vašich individuálních přání a pod vaší plnou kontrolou. Zamíchatelnost 1:100 000. Zpracování šrotováním, nebo mačkáním. Příprava kompletních krmných směsí pro skot, prasata a drůbež s využitím vlastních obilovin.