FVE AGRO Hrotovice s akumulací

Název projektu: FVE AGRO Hrotovice s akumulací
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002917
Popis projektu: Předmětem projektu je instalace nové střešní fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,5 kWp se systémem bateriového úložiště s kapacitou 42,6 kWh. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele společnosti AGRO 2000 s.r.o. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Rekonstrukce čističek zrnin Banín, AGRO 2000 s.r.o.

Název projektu: Rekonstrukce čističek zrnin Banín, AGRO 2000 s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022901
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čističek zrnin Banín, AGRO 2000 s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění zrnin ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Stávající dvě zastaralé čistící technologie budou nahrazeny novou čističkou zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Rekonstrukce čističky zrnin Měnín, AGRO 2000 s.r.o.

Název projektu: Rekonstrukce čističky zrnin Měnín, AGRO 2000 s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022421
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čističky zrnin Měnín, AGRO 2000 s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně stávající zastaralé technologie sloužící k čištění obilovin a dalších zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.