Rekonstrukce čističek zrnin Banín, AGRO 2000 s.r.o.

Název projektu: Rekonstrukce čističek zrnin Banín, AGRO 2000 s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022901
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čističek zrnin Banín, AGRO 2000 s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění zrnin ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Stávající dvě zastaralé čistící technologie budou nahrazeny novou čističkou zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.