Rekonstrukce čističky zrnin Měnín, AGRO 2000 s.r.o.

Název projektu: Rekonstrukce čističky zrnin Měnín, AGRO 2000 s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022421
Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čističky zrnin Měnín, AGRO 2000 s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně stávající zastaralé technologie sloužící k čištění obilovin a dalších zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.